Arkas Bunker Türkiye’de Denizcilik Yakıtlarında Sürdürülebilirlik Sertifikasını Alan İlk Yakıt İkmal Şirketi Oldu!

Arkas Bunker sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilklere imza atıyor. Bu kapsamda Tarım, gıda ve biyoenerji endüstrilerinde sürdürülebilirliği destekleyen, dünya çapında tanınan bir sertifika sistemi olan Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasını (ISCC – International Sustainability and Carbon Certification) aldı.

Arkas Holding iştiraklerinden Arkas Bunker, denizcilik yakıtlarında sürdürülebilir iş modeli ile yoluna devam ederken şirketlerin karbon emisyonunu azaltmalarına destek vermek üzere projelerine devam ediyor.

Çevre ve kaynakların korunması misyonu ile uyumlu olarak uluslararası nitelikte, uygulamaya yönelik ve şeffaf bir sistem sağlayan dünyanın en itibarlı sertifikasyon programları arasında yer alan ISCC’den onay aldı.

Biyokütle, biyoyakıt ve diğer yenilenebilir ham maddelerin sürdürülebilir üretimini ve tedariğini doğrulamak için kullanılan, çok paydaşlı olarak geliştirilmiş, uluslararası kabul görmüş bir sürdürülebilirlik sertifikasyon sistemi olan ISCC sayesinde Arkas Bunker sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

ISCC Sertifikası kriterleri arasında yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyum, sürdürülebilir arazi kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sera gazı emisyonlarının ve diğer çevresel etkilerin azaltılması, insan haklarına ve işçi haklarına saygı, sorumlu su kullanımı ve yönetiminin yanı sıra tedarik zincirinde izlenebilirlik ve şeffaflık kriterlerine uyum yer alıyor.

“Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı” olarak tanımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özelliği, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almaları olarak biliniyor. Aynı zamanda fosil yakıtlar kullanılmadan üretildikleri için sürdürülebilirler. Bu sayede doğal gaz, kömür ve petrol gibi enerji kaynakları tükenmeden yenilenebilir ve çevreye daha az zararlı yakıtlar kullanılmış oluyor.

Arkas Bunker Genel Müdürü Seçkin Gül, armatörlerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreci yakıtları radarlarında tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Menü