Hakkımızda

Arkas Petrol Ürünleri ve Ticaret A.Ş, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ihrakiye teslim lisansı alarak 2006 Ocak ayı itibariyle faaliyetlerine başladı. Arkas Petrol, Arkas isminin yansıttığı güven ve kaliteden ödün vermeyen yapısı ve deneyimli personeliyle en kaliteli yakıtın rekabetçi fiyatlarla, zamanında ikmalini hedefleyerek hizmetlerini sürdürmektedir. Arkas Petrol tüm Akdeniz ve Karadeniz limanlarındaki kendi ofislerini kapsayan bir network sayesinde direkt yakıt ikmali yapabilme kapasitesine sahip ilk Türk yakıt şirketi olma özelliğine sahiptir. Güçlü işbirliği sayesinde dünya çapında tüm limanlarda rekabetçi fiyatlar verebilmektedir.

The International Bunker Industry Association (IBIA) üyesi olan Arkas Petrol, talepleri eksiksiz karşılamasının yanında çevre ve insan sağlığını koruyarak iş ahlak ve disiplininden ödün vermeden müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Değerler

Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve iş çevresi ile olan ilişkilerde çevre, müşteri, çalışan ve yasal yükümlülükler konusunda şirket değerlerlerini tanımlamak, ilgili değerleri çalışanlara iş süreçlerine yansıtmak ve hayata geçirmektir. 

Çevreyi Korumak

Tüm operasyonların odak noktasıdır. Çevrenin korunması amacıyla ulusal ve uluslararası kurallara uygun önlemlerin alınması ve kontrollerin yapılması önceliktir.

Müşteri Odaklılık

Tüm faaliyetlerin odak noktasıdır. Hizmetleri yerine getirilirken müşterilerin zamanına, gemilere kaliteli yakıt ikmaline, operasyonların belirli bir disiplin ve standartlarda yapılmasına ve müşteriye fayda sağlanmasına dikkat edilir.

Çalışan Odaklılık

Başarımızın odak noktasıdır. İnsan odaklı olmak başarının en temel prensibidir. Çalışanların eğitilmiş, gelişmeleri yakından takip eden, şirket değerlerine saygılı, sorgulayan, yarışan, başarının en üst sınırını zorlamaktan çekinmeyen, sağlıklı ve motivasyonu yüksek ve müşteri odaklı bireyler olması beklenir.

Yasal Yükümlülüklere Uygun Çalışmak

Yasalara ve yönetmeliklere saygılı, onların gereklerini zamanında yerine getirmek Arkas Petrol için önceliktir.

Kalite Politikası

Yurtiçi ve yurt dışında iş ortakları olarak gördüğü müşterilerinin memnuniyetini kesintisiz sürdürmek ve sürekli geliştirmek, sektöründe rekabet gücü yüksek öncü bir şirket olmak Arkas Petrol’ün amacıdır. Bu amaca ulaşmak için aşağıda yer alan temel kalite politikaları vazgeçilmezdir:

Ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve mevzuata, ticari ve etik kurallara uymak,

Eğitimlerle çalışanlarının motivasyon ve verimliliğini en üst seviyede tutmak,

Çevreye karşı duyarlı olma ve korumak için gerekli önlemleri almak,

Teknolojik yenilikleri takip ederek en kaliteli hizmeti, en ekonomik koşullarda, müşterilerinin hizmetine sunmak.

Menü