Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Arkas Bunker olarak var olduğumuz tüm sektörlerde sürdürülebilir büyümeyi destekliyor, üstün teknolojileri kullanarak insan, toplum ve çevre için değer yaratmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin temelini faaliyetlerimizden doğan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin yönetimi, paydaşlarımızın beklentileri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerinden doğan riskleri minimize ederken, aynı etkilerden doğan fırsatları da maksimum fayda ile değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Stratejimizin bir ayağında; enerji verimliliği, sıfır atık ve yenilenebilir enerji üzerine çalışmalar yürütüyor, diğer ayağında ise karbon yakalama teknolojileri gibi gelecek vadeden projelere yatırım yapıyor, artı değer üreterek döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizi iş süreçlerimize uygularken 4 öncelik üzerinde duruyoruz.

İnsan ve Toplum

Toplumsal fayda yaratmak için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz.

İklim ve Çevre

Biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması için çalışıyoruz.

Kapsayıcı

Çalışma arkadaşlarımıza kendilerini geliştirme imkanları sunuyoruz.

İnovasyon

İklim dostu teknolojiler ve dijital uygulamalar geliştiriyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Destekliyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) dünyamızın karşı karşıya olduğu çevresel, toplumsal ve ekonomik sorunlara acil bir çözüm getirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan ve 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren küresel hedefleri içeriyor. Gezegenimizi korumak, toplumda barış ve refahı sağlamak, Ana iş kollarımızdaki operasyonlarımızın çevresel etkilerini yönetmeyi ön planda tutuyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevresel etkilerimizi minimuma indirerek biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması için çalışıyor, karbon yakalama teknolojileri gibi gelecek vadeden araştırma ve geliştirme projelerine yatırım yapıyor, artı değer üreterek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz.

Arkas Bunker olarak biz de dünyaya ve topluma sorumlu bir şirket olma anlayışıyla, kaynaktan son kullanıcıya kadar uzanan değer zincirimizin her aşamasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsiyor, bu kapsamda önceliklendirdiğimiz 8 küresel hedefin desteklenmesine öncülük ediyoruz.

Daima İleriye

Bugünün enerjisiyle yarın için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece bugününün değil yarının da güvence altına alınması için geleceğin risklerine karşı dayanıklı, devamlılık odaklı bir iş modeli altında; sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerimizi en iyi şekilde yönetmeyi hedefliyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Lorem ipsum

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Dolor sit amet

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Magna aliqua

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Menü